Αλλαγή εβδομαδιαίου Προγράμματος

Έγινε αλλαγή του εβδομαδιαίου προγράμματος και θα ισχύει το νέο από Δευτέρα  11/12/2023. Για να δείτε το νέο πρόγραμμα επιλέξτε από το Μενού ->Σχολείο -> Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα.