Η ανεργία στην Ελλάδα και η ακριβής αποτύπωσή της με τη χρήση των μαθηματικών

Η εργασία αυτή δημιουργήθηκε από τους μαθητές του τμήματος Γ2 του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο  2ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Μαθηματικό  Μαθητικό Φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε  στις 6-7 Απριλίου 2022 και του Σχεδίου Δράσης για την αξιολόγηση.