Βιωματικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας

Στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας, την Παρασκευή 15 Μαρτίου, εκπρόσωποι της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Λάρισας, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως της Σχολικής μας Κοινότητας, πραγματοποίησαν εμπεριστατωμένη παρουσίαση αναφορικά με την παροχή «πρώτων βοηθειών».
Οι παρακολουθήσαντες, Εκπαιδευτικοί και Μαθητές, είχαμε την ευκαιρία αρχικά να ενημερωθούμε θεωρητικά και στη συνέχεια να παρακολουθήσουμε στην πράξη πως να αντιμετωπίζουμε πιθανές καταστάσεις οι οποίες απαιτούν την άμεση εφαρμογή «πρώτων βοηθειών», δηλαδή την εκτέλεση μιας ακολουθίας ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιούνται βήμα-βήμα με σκοπό κατ’ αρχάς την αποφυγή του θανάτου και κατά δεύτερο λόγο την παρεμπόδιση της περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης του θύματος και την προσφορά ανακουφιστικής φροντίδας.
Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τους εκπροσώπους της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Λάρισας που με επικεφαλής τον κ. Στυλιανό Καραλίβανο έσπευσαν στο Σχολείο μας ικανοποιώντας το σχετικό αίτημά μας και με μεγάλη παραστατικότητα μάς ενημέρωσαν για το τόσο σημαντικό αυτό θέμα.
Το 15μελές Συμβούλιο, πάντοτε σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Λάρισας, προγραμματίζουμε για το προσεχές διάστημα και άλλες εκδηλώσεις συναφούς ενημερωτικού χαρακτήρα.