Δήλωση αποτελέσματος covid19-self-test (εκπ-κοί)

Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της δήλωσης αποτελέσματος   από το σύστημα, τότε μπορείτε εναλλακτικά να τυπώσετε, να συμπληρώσετε και να υπογράψετε μόνοι σας το το αντίστοιχο έγγραφο.