Εκπαιδευτικό προσωπικό

Διευθυντής

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,   ΠΕ86

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

1. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  ΠΕ86
2. ΛΙΝΤΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,  ΠΕ80

εκπαιδευτικοί

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΕΥΣΤΑΘΙΑΠΕ06
2ΑΝΑΝΙΑΔΟΥΑΝΝΑΠΕ80
3ΓΙΑΝΝΑΡΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΕ03
4ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΑΝΘΗΠΕ86
5ΚΑΤΣΑΒΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ01
6ΤΟΠΑΛΗΒΑΣΙΛΙΚΗΠΕ02
7ΔΟΛΓΗΡΑΦΩΤΕΙΝΗΠΕ80
8ΔΡΑΜΗΣΛΑΖΑΡΟΣΠΕ81
9ΕΞΑΡΧΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΠΕ86
10ΦΙΛΙΠΠΟΥΙΩΑΝΝΑΠΕ80
11ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΕ80
12ΚΑΝΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΕ80
13ΚΥΡΙΑΚΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠΕ86
14ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ81
15ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΕ80
16ΛΙΝΤΕΡΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΠΕ80
17ΛΙΟΥΛΙΑΚΗΔΕΣΠΟΙΝΑΠΕ86
18ΡΕΠΑΝΑΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕ03
19ΜΗΛΙΟΥΙΩΑΝΝΑΠΕ80
20ΛΑΜΠΡΟΥΕΥΤΥΧΙΑΠΕ05
21ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥΣΟΦΙΑΠΕ06
22ΜΠΟΥΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ04.01
23ΠΑΡΑΦΟΡΟΥΦΡΑΓΚΙΤΣΑΠΕ81
24ΤΣΑΚΝΑΚΗΣΘΩΜΑΣΠΕ02
25ΤΣΙΡΕΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕ78
26ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ11
27ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ86