Επίσκεψη στο Μουσείο Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας

Διδακτική επίσκεψη πραγματοποίησαν οι Μαθητές του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Λάρισας στο Μουσείο Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, που βρίσκεται στο ΚΕΝΟΚ, στο στρατόπεδο Ν. Πλαστήρα (1η Στρατιά ) στη Λάρισα.

Το Μουσείο είναι το μοναδικό στην Ευρώπη και καλύπτει μια μεγάλη ιστορική περίοδο από τα μέσα του 19ου αιώνα έως σήμερα. Συνδέει το ιστορικό παρελθόν του Στρατιωτικού Κτηνιάτρου και συντηρεί την ιστορική μνήμη της παρουσίας, στο Θεσσαλικό χώρο, της Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, η οποία ήταν η πρώτη κτηνιατρική επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα.

Μετά την κατάργηση της χρησιμοποιήσεως των μονόπλων (άλογα και ημίονοι) από τον Στρατό, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, αποφασίσθηκε να δημιουργηθεί μουσείο της Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας με σκοπό να διαφυλαχθεί μέρος της ιστορικής παράδοσης του Στρατού και να εκτίθεται μουσειακά ο εξοπλισμός και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν παλαιότερα από το Κτηνιατρικό Σώμα στους επισκέπτες αλλά κυρίως στις επερχόμενες γενεές.

Τον Αύγουστο του 1999 άρχισαν οι εργασίες αποκαταστάσεως των δυο κτιρίων με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως μουσειακοί χώροι, συγκεντρώθηκε κτηνιατρικό υλικό που αποσύρονταν από άλλες Στρατιωτικές Μονάδες σε όλη τη χώρα και από το 2005 οι εκθεσιακοί χώροι ήταν επισκέψιμοι.

Οι Μαθητές του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Λάρισας επισκέφτηκαν:

1. Το πεταλουργείο-πεταλωτήριο, το οποίο είναι μοναδικό δείγμα κτίσματος για αυτή την χρήση και διαθέτει πέντε (5) σταθερά καμίνια, αμόνια κ.λπ., εμβαδού 250τ.μ. περίπου και

2. Το τμήμα παλαιού στάβλου μονόπλων με μία συνεχόμενη αίθουσα εκθεμάτων, εμβαδού 350τ.μ. Ο στάβλος έχει όλες τις κατασκευές και τα απαραίτητα μέσα ενσταβλίσεως, όπως χρησιμοποιούνταν παλιά.

Τα εκθέματα που υπάρχουν συγκεντρωμένα στη Μονάδα είναι περίπου 3.000 και όλα έχουν σχέση με την περιποίηση, χρησιμοποίηση και κτηνιατρική περίθαλψη των μονόπλων, όπως εργαλεία πεταλουργείου και πεταλωτή, είδη πετάλων, συλλογές εργαλείων σαγματοποιού, υλικά σαγής και δερματοκομίας μονόπλων, υλικά ενσταβλίσεως και συγκρατήσεως, χειρουργικά εργαλεία νοσοκομείου κτηνών, παλιό φαρμακοεπιδεσμικό υλικό, εργαλεία κτηνιατρικής οδοντιατρικής, υλικά κτηνιατρικής κλινικής, παλιό εργαστηριακό υλικό ελέγχου τροφίμων, έντυπο υλικό, βιβλία και φωτογραφικό υλικό.

Επίσης, περιηγήθηκαν στους στάβλους που χρησιμοποιούνται σήμερα για την αναπαραγωγή, ανατροφή και εκπαίδευση σκύλων ειδικής ράτσας, για τη χρήση τους σε φύλαξη σε διάφορα τμήματα του Στρατού.

Μαθητές και συνοδοί Εκπαιδευτικοί έμειναν ενθουσιασμένοι από αυτό το ιδιαίτερο και μοναδικό Μουσείο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Λάρισας ευχαριστούν τους υπεύθυνους της 1ης Στρατιάς που τους δέχτηκαν και ιδιαίτερα τον κ. Ιντζέλη Κωνσταντίνο, Ανθυπολοχαγό (YΓ) για την άψογη ξενάγηση και φιλοξενία.