Εφαρμογή Μηχανογραφικού Σχολικής Μονάδας για τη δημιουργία κωδικού ασφαλείας των υποψηφίων για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.)

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023,  θα αποδοθούν από τη  Σχολική Μονάδα  κωδικοί ασφαλείας για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και του παράλληλου μηχανογραφικού στους:

  • Τελειόφοιτους και απόφοιτους που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις
  • Τελειόφοιτους που δε συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις
  • Απόφοιτοι με την κατηγορία 10%