Ο τουρισμός και η συμβολή του στην οικονομία της χώρας

Η εργασία αυτή δημιουργήθηκε από  μαθητές και μαθήτριες του τμήματος Β4 του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο  2ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Μαθηματικό  Μαθητικό Φεστιβάλ και του Σχεδίου Δράσης για την αξιολόγηση.