Παράδοση διαγνωστικού αυτοελέγχου νόσησης (self-test) από τον κορωνοϊό COVID-19

Ενόψει της επαναλειτουργίας των Λυκείων και ειδικότερα, όσον αφορά στα Εσπερινά
Γενικά Λύκεια, στις Λυκειακές τάξεις των Εσπερινών Γυμνασίων με Λυκειακές τάξεις και στα
Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας, σας ενημερώνουμε ότι από την Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα αποσταλεί με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ο
απαραίτητος αριθμός self-tests για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες των εν λόγω σχολικών
μονάδων.
Η παράδοση των self-tests θα πραγματοποιηθεί από Πέμπτη 08-04-2021 έως και
Σάββατο 10-04-2021.