Πρόγραμμα Απολυτήριων – Προαγωγικών συμπληρωματικών εξετάσεων απόντων Μαΐου – Ιουνίου 2022