Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση & ΠΜΔ για ΔΙΕΚ 2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ. και Π.Μ.Δ) έτους 2022 ξεκινούν από την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 και λήγουν την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022.

Το σχολείο θα είναι ανοικτό τη Τετάρτη 13/7/2022 και τη Δευτέρα 18/7/2022 από 6:00 μμ μέχρι 8:00 μμ για την υποβοήθηση υποβολής ΜΔ ή/και ΠΜΔ, επιπλέον της πρωινής εφημερίας 8:30 πμ – 12:30 μμ της Τετάρτης 13/7/2022, για όσους/σες έχουν ήδη αποκτήσει κωδικό ασφαλείας.