Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Προσανατολισμού Α΄ Τάξης σχ. έτους 2021-2022

Από το υπουργείο Παιδείας έχουν αποσταλεί  ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Προσανατολισμού: – «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., – «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., και – «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – -Ασφάλεια & Υγεία στο Χώρο Εργασίας» …

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Προσανατολισμού Α΄ Τάξης σχ. έτους 2021-2022 Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εσπερινού ΕΠΑΛ 2021-2022

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2636/τ.Β΄/05.07.2018 έχει καθοριστεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83)  Πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα όλων των τάξεων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εσπερινού ΕΠΑΛ 2021-2022 Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων μαθημάτων» στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

Το υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τον Καθορισμό των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει του άρθρου 9 …

Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων μαθημάτων» στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας Διαβάστε περισσότερα

Γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα Α Λυκείου

Με την Αριθμ. Φ4/145532/ΓΔ4  απόφαση στις 20-10-2020  το Υπουργείο Παιδείας καθορίζει τα «Γραπτώς Εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων(ΕΠΑ.Λ.) και των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) στο πλαίσιοτης Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών,κατά το …

Γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα Α Λυκείου Διαβάστε περισσότερα