Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εσπερινού ΕΠΑΛ 2021-2022

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2636/τ.Β΄/05.07.2018 έχει καθοριστεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83)  Πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα όλων των τάξεων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εσπερινού ΕΠΑΛ 2021-2022 Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων μαθημάτων» στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

Το υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τον Καθορισμό των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει του άρθρου 9 …

Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων μαθημάτων» στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας Διαβάστε περισσότερα